Öğrenci – Müşteri Açık Rıza

TEKİNOĞULLARI EĞİTİM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ÖĞRENCİ/MÜŞTERİ ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU VE MUVAFAKATNAME

 

Değerli Müşteri Adayımız/Öğrencimiz,

Şirketimiz TEKİNOĞULLARI EĞİTİM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından, tarafınıza yapmış olduğumuz ziyaret ya da farklı yer ve organizasyonlarında görüşmelerimiz veya tarafınızın ziyareti sırasında kendi rızanız ile sunmuş olduğunuz kartvizitiniz ve/veya tarafınıza ait diğer tanıtıcı belge, bilgi veya dokümanlarda yer alan kişisel verileriniz ile telefon yolu veya dijital (web sitesi, e mail) platformlardan toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından kaydedilmektedir. 

Yukarıda yazılı yollarla edinilen, tarafınıza ait isim, soy isim, varsa web sitesi, e-posta adresi, telefon-fax numarası, adres bilgisi ve tanıtıcı dokümanlarınızda yer alan diğer kişisel verileriniz kaydedilmektedir. Tarafınıza ait kişisel veriler, öğrenci/müşteri adaylarımıza başvuru ve/veya diğer sebeplerle geri dönüş sağlanabilmesi, Şirketimiz hizmetleri ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım yapılması ve tarafınızla iletişim kurulabilmesi amacı ile kaydedilmektedir. 

Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçlarla edinilen kişisel ve özel nitelikli bilgileriniz, işlendikleri amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak Şirketimiz tarafından kaydedilebilir, depolanabilir ve  muhafaza edilebilir. Tarafınıza ait kişisel verileriniz, güvenlik sebebi ile ve/veya resmi merci ve makamların talebi üzerine ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılabilir, aktarılabilir ya da açıklanabilir.

Tarafınıza ait kişisel ve özel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesi, tarafınızın vereceği açık rıza ile mümkün olacaktır. 

Yukarıda yazılı bilgilendirme doğrultusunda;

a) Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel verilerimin işlenmesine açıkça rıza gösterdiğimi,

b) Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin, belirtilen durum ve  amaçlarda kullanılmasına ve aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğimi,

c) İşbu bilgilendirme formunu okuduğumu ve anladığımı, açık ve doğru bir şekilde bilgilendirildiğimi, 

yukarıda yazılı tüm hususlara hiçbir etki altında kalmadan açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.